Chương trình định cư Express Entry

 • Express Entry là chương trình dành cho những lao động lành nghề có quan tâm đến việc làm lao động, chương trình tuyển dụng tại Canada. Hệ thống này cho phép lao động tạo và nộp hồ sơ trực tuyến. Đối với lao động tay nghề nước ngoài mong muốn định cư tại Canada, Express Entry là con đường nhanh và thuận tiện nhất để định cư canada theo diện tay nghề.

 • Express Entry do Bộ Quốc tịch và Di trú Canada (CIC) quản lý hồ sơ nhập cư kinh tế trực tuyến.

 • Express Entry có thể giúp các ứng viên dễ dàng đảm bảo công việc trước khi đến Canada bằng cách hỗ trợ kết nối với những nhà tuyển dụng.

 • Từ tháng 5/2015, lao động nước ngoài có tay nghề cao có quyền truy cập Express Entry để tìm hiểu thông tin về các chương trình nhập cư kinh tế trọng điểm của Canada như:

 • Chương trình định cư liên Bang diện tay nghề (FSWP)

 • Chương trình định cư liên Bang diện lao động kĩ thuật (FSTP)

 • Chương trình định cư sau du học (CEC)

 • Chương trình định cư đề cử tỉnh Bang (PNP)

Chuyển giao từ hệ thống cũ:

 • Trong lần nộp đơn đầu tiên, việc đầu tiên được xử lý

 • Trung bình mất khoảng 12-14 tháng hoặc lâu hơn để xử lý một đơn xin thường trú

Các bước tiếp theo:

 • Ưu tiên ứng viên có nhiều khả năng thành công ở Canada hơn là những người đầu tiên trong hàng, ứng viên sẽ nhận được thư mời nộp đơn (ITA) cho visa thường trú.

 • Ứng viên từ Express Entry sẽ được hưởng lợi từ thời gian xử lý là sáu tháng hoặc ít hơn.

LỢI THẾ CỦA EXPRESS ENTRY

Các tỉnh / Bang có thể sử dụng dữ liệu lưu trữ từ Express Entry để tìm ứng viên cho Chương trình đề cử  tỉnh của họ.

Các nhà tuyển dụng sẽ có vai trò trực tiếp hơn trong việc lựa chon ứng viên xin nhập cư. Các ứng viên trong lưu trữ dữ liệu từ Express Entry được gia tăng cơ hội nhận được thư mời nộp đơn bằng cách quảng bá hồ sơ của họ trực tiếp tới nhà tuyển dụng.

Chính phủ Canada mới và việc cải tiến ngân hàng việc làm của Canada sẽ giúp kết nối các ứng viên từ Express Entry với nhà tuyển dụng, giúp việc hội nhập sẽ trở nên nhanh hơn một khi những người nhập cư đã đến Canada.

QUY TRÌNH EXPRESS ENTRY

Bước 1: Nhập hồ sơ Express Entry trực tuyến

 • Ứng cử viên tiềm năng thể hiện sự quan tâm của họ trong việc định cư tại Canada bằng cách tạo ra một hồ sơ tại Express Entry và cung cấp thông tin về kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ, giáo dục và các chi tiết khác của bản thân.

 • Để hội đủ điều kiện cho các hồ sơ lưu trữ tại Express Entry, các ứng cử viên tiềm năng phải đáp ứng các tiêu chí của ít nhất là một trong ba chương trình nhập cư kinh tế liên bang:

 • Chương trình định cư liên Bang diện tay nghề (FSWP);

 • Chương trình định cư liên Bang diện lao động kĩ thuật ( FSTP)

 • Chương trình định cư sau du học ( CEC)

 • Các ứng cử viên phải đăng ký với Ngân hàng việc làm nếu họ chưa có một lời mời làm việc nào từ Canada hay một tỉnh / bang đề cử.

 • Ứng viên cũng cần thúc đẩy bản thân và báo hiệu sự hiện diện của họ trong hồ sơ lưu trữ của Express Entry tới nhà tuyển dụng, bảng công việc khu vực tư nhân, vv..

 • Hồ sơ lưu trữ Express Entry

 • Các ứng cử viên được chấm điểm để xác định vị trí của mình trong hồ sơ lưu trữ Express Entry. Ở đây sử dụng một hệ thống xếp hạng toàn diện, trong đó xem xét các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ, giáo dục và các yếu tố khác của người nhập cư, có thể đóng góp cho sự phát triển kinh tế Canada.

 • Trong hồ sơ lưu trữ, các ứng cử viên được yêu cầu phải cập nhật hồ sơ của họ để phản ánh những thay đổi, ví dụ như ngôn ngữ, giáo dục hoặc thành phần gia đình,…

Bước 2: Thư mời nộp đơn ITA

 • Một ứng viên từ Express Entry có thể nhận được thư mời nộp đơn (ITA ) nếu họ có :

 • Có một lời mời làm việc hợp lệ từ nhà tuyển dụng Canada (tùy thuộc vào đánh giá tác động thị trường lao động tại chỗ tại thời điểm đó);

 • Được đề cử bởi một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ; hoặc

 • Thuộc một trong top xếp hạng trong hồ sơ lưu trữ Express Entry dựa trên kỹ năng, giáo dục và kinh nghiệm của họ.

 • Thí sinh nhận được thư mời sử dụng sẽ có 60 ngày để nộp đơn trực tuyến cho thường trú tại một trong những chương trình sau đây:

 • Chương trình định cư liên Bang diện tay nghề (FSWP)

 • Chương trình định cư liên Bang diện lao động kĩ thuật (FSTP)

 • Chương trình định cư sau du học (CEC)

 • Chương trình định cư đề cử tỉnh Bang (PNP)

 • CIC sẽ đã phần sẽ xử lý xong hồ sơ nhận được trong vòng 6 tháng hoặc ít hơn.

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý

 • Ứng cử viên tiềm năng không cần phải thuê một đại diện di trú để tham gia Express Entry

 • Để hoàn thành hồ sơ Express Entry, ứng viên phải nộp kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ và giấy ủy nhiệm Thẩm Định học vấn (nếu trình độ học vấn của họ được hoàn thành ngoài Canada và họ muốn nhận điểm, đối điểm Express Entrycủa mình).

 • Hồ sơ Express Entry có giá trị một năm. Trong năm tiếp theo, ứng viên vẫn muốn đến Canada là người nhập cư có tay nghề cao sẽ phải hoàn thành và nộp một hồ sơ mới. Nếu vẫn đáp ứng tiêu chuẩn nhập cảnh tối thiểu, họ sẽ nhận được một hồ sơ mới.

 • Ứng viên có thể được Đề cử từ Tỉnh/ Tiểu bang như là một phần của quá trình xin visa thông qua Express Entry và sẽ nhanh chóng được mời gửi thư xin Visa thường trú nếu:

– Ứng viên có tiềm năng, có đủ điều kiện sẽ được Tỉnh/ Tiểu bang đề cử

– Ứng viên có khả năng đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong khu vực Tỉnh/ Tiểu bang.

0247.10.11.666

Don`t copy text!