Dễ dàng thấy nhu cầu mở tài khoản ngân hàng tại nước ngoài đang rất phổ biến trong thời gian gần đây. Đặc biệt, nhiều khách hàng của HHG Việt Nam đã lựa chọn Singapore – quốc gia được biết như trung tâm tài chính tại Châu Á để mở tài khoản ngân hàng nước ngoài tại đây. Theo đó, Luật sư tại HHG sẽ tư vấn một số nội dung cơ bản về tài liệu cần thiết khi mở tài khoản tại Sing trong bài viết dưới đây.

Các tài liệu cần thiết khi mở tài khoản ngân hàng Singapore

  1. Hiến pháp của các công ty Singapore Constitution (Nếu chúng tôi thuê một công ty đã đăng ký bên ngoài, thư ký chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ chuẩn bị nó)
  2. Thông tin tìm kiếm tài liệu công ty BIZFILE (Sau khi công ty được đăng ký, thư ký chuyên nghiệp sẽ chuẩn bị)
  3. Bản sao chứng minh nhân dân / hộ chiếu của giám đốc và chữ ký của người được chỉ định mở tài khoản 
  4. Bản sao chứng minh nhân dân / hộ chiếu của giám đốc và chữ ký của người được chỉ định mở tài khoản (Số tiền mở tài khoản công ty, khi tài khoản được mở, số tiền kiểm tra sẽ được gửi vào tài khoản công ty)

 Lưu trình mở tài khoản ngân hàng Singapore

  1. Hẹn trước với chi nhánh ngân hàng 
  2. Ký kết các văn bản liên quan theo yêu cầu của ngân hàng. Chữ ký cần được ký bởi người quản lý tài khoản của công ty mở tài khoản, có thể là một hoặc nhiều người. Nếu có nhiều người, nhiều người cần phải có mặt để ký các tài liệu. Việc ký séc sau đó hoặc khi tài khoản công ty thay đổi, yêu cầu tất cả những người đã ký trước đó cùng ký tên thì mới có hiệu lực.

Cần lưu ý ở đây rằng khi ký một tài liệu, người ký phải cố gắng đảm bảo tính thống nhất của tất cả các phông chữ đã ký và tính nhất quán của phông chữ khi ký séc hoặc các tài liệu khác trong tương lai. Bởi vì ngân hàng sẽ xử lý các tài liệu đã ký khác trong tương lai sẽ kiểm tra phông chữ ký, nếu phông chữ ký không nhất quán, mọi thao tác sẽ không thành công. (Đã từng có người lúc ký bằng tiếng Việt lúc ký bằng tiếng Anh và ngân hàng đánh giá rằng chữ ký không khớp)

0247.10.11.666

Don`t copy text!